Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx

Huimauksen ja pyörtymisen taustalla voivat olla monenlaiset syyt, ja usein potilasta haastattelemalla lääkäri pystyy sulkemaan sydänperäisen sairauden pois. Haastattelun pohjalta sydänlääkäri tekee tutkimuksia ja pyrkii selvittämään tarkemman diagnoosin.

Liit­ty­vätkö huimaus- ja pyör­ty­mi­soi­reet sekä tajut­to­muus­koh­taukset sydän­pe­räi­seen sairau­teen?

Huimauksen ja pyörtymisen taustalla voivat olla monenlaiset syyt, ja usein potilasta haastattelemalla lääkäri pystyy sulkemaan sydänperäisen sairauden pois. Haastattelun pohjalta sydänlääkäri tekee tutkimuksia ja pyrkii selvittämään tarkemman diagnoosin.

Ohimenevä tajunnanmenetys johtuu verenpaineen äkillisestä laskusta, jolloin aivoverenkierto häiriintyy. Jos hapenpuute kestää pidempään, potilaalle saattaa tulla lihaskouristuksia ja virtsanpidätyshäiriöitä. Usein kohtauksen jälkeen potilas on melko nopeasti toimintakykyinen.

Sydänperäinen pyörtyminen johtuu tavallisimmin rytmihäiriöstä, jolloin sydämen harva- tai tiheälyöntisyys voi johtaa äkilliseen verenpaineen laskuun ja tajunnan menetykseen. Kohtaukseen voi liittyä myös tykytyksen tunnetta.

Pyörtymisen taustalla voivat olla myös rakenteellinen vika sydämessä tai verisuonissa, jolloin virtausesteet sydämessä saattavat aiheuttaa pyörtymisen. Huimaus tai pyörtyminen tapahtuu tällöin usein rasituksessa.

Jatkuvia tajut­to­muus­koh­tauksia – milloin hoitoon?

Oli tajuttomuuskohtaukseen johtava syy mikä tahansa, sen taustalla oleva sairaus on selvitettävä pikaisesti.

5 Koulutus Hiili M Geeli Royal Kenkä Valkoinen Asics Miesten uptempo 10 Epäiltäessä rytmihäiriötä huimauksen tai pyörtymisen taustalla, on ensiarvoisen tärkeää selvittää sydämen rakenne ultraäänitutkimuksella. Jatkotutkimuksina voidaan suorittaa kliininen rasituskoe sydänlihaksen hapenpuutteen selvittämiseksi tai sepelvaltimoiden varjoainekuvaus sepelvaltimotaudin poissulkemiseksi.

Tays Sydänsairaalassa rytmihäiriöiden tutkintaan käytetään sydänfilmiä (EKG) ja sen vuorokauden mittaista rekisteröintiä (Holter). Usein on syytä tehdä myös kaikututkimus sydämen rakenteiden selvittämiseksi.

Tajuttomuuskohtauksen syy on aina tärkeää selvittää.

Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx Geeli Royal Koulutus Valkoinen M Asics 10 Hiili uptempo Miesten Kenkä 5 qZ5wSRx